ایده ی قدیمی رینگ وتایرهای چرخشی در اپشن خودرو هوشمند جدید xpeng | فیلم

ایده ی قدیمی رینگ وتایرهای چرخشی در اپشن خودرو هوشمند جدید xpeng | فیلم

ایده ی قدیمی رینگ وتایرهای چرخشی در اپشن خودرو هوشمند جدید xpeng . در آپشن خودرو هوشمند xpeng از ایده ای قدیمی استفاده شده و رینگ و تایر ها حالت چرخی دارند و حرکت ماشین از پهلو و دور در جا را ممکن ساختند .

(۶)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>