تفاوت دو ترمز معمولی و ABS در خودرو | فیلم

تفاوت دو ترمز معمولی و ABS در خودرو | فیلم

تفاوت دو ترمز معمولی و ABS در خودرو . در این ویدیو عملکرد ترمز در هنگام روشن بودن و خاموش بودن ABS با یکدیگر مقایسه شده است .

(۱۳)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>