تحسین محمدرضا گلزار از تشکر شرکت کننده از همسرش | فیلم

=———پحظزظیحخط/پع۷ضش‍

تحسین محمدرضا گلزار از تشکر شرکت کننده از همسرش | فیلم

تحسین محمدرضا گلزار از تشکر شرکت کننده از همسرش سومین نفر شرکت کننده در برنده باش رامین زینعلی از شیراز بود که فوق دیپلم نقشه برداری است او به تنهایی در برنامه حاضر شده بود و همراهی نداشت ۵ میلیون تومانی رو به همسرش تقدیم کرد او به نقطه امن اول برنامه رسید و گفت ما دو تا بچه کوچک در منزل داریم که در این مدت که من مطالعه میکردم همسرم بچه ها رو نگه داری میکرد من هم با عشق این پنج میلیون رو به همسرم تقدیم میکنم و  بخاطر کمک ها و زحمات و سختی که کشیده از او قدردانی میکنم و گلزار کفت چه عالی دو تا شرکت کننده قبلی ما هم همین کارو کردن

(۲)

3
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>