واکنش گلزار به شرکت کننده برنده باش که همسرش رو سورپرایز میکنه | فیلم

واکنش گلزار به شرکت کننده برنده باش که همسرش رو سورپرایز میکنه | فیلم

واکنش گلزار به شرکت کننده برنده باش که همسرش رو سورپرایز میکنه دومین شرکت کننده در برنامه تلویزیونی برنده باش به نقطه امن اول میرسه و از همسرش اینطور تشکر میکنه عزیزم خیلی مچکرم ازت که پشتیبانی و حمایتم کردی امیدوارم گوشه کوچکی از زحماتت رو بتونم جبران کنم و بخاطر کمک ها و زحمات و سختی که کشیده از او قدردانی میکنم قبلا گزینه دیگری در نظر داشتم بهش قول داده بودم که براش خرجش کنم و گلزار کفت چه عالی شرکت کننده قبلی ما هم همین کارو کردن چقد شیرین و جذاب . او با پنج میلیون از برنامه برنده باش خداحافظی کرد شرکت کنندگان برنده باش از طریق اپلیکیشن برنده باش به برنامه راه پیدا میکنند

(۶)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>