بازنده شدن شرکت کننده با وجود راهنمایی غیرمستقیم محمدرضا گلزار | فیلم

بازنده شدن شرکت کننده با وجود راهنمایی غیرمستقیم محمدرضا گلزار | فیلم

بازنده شدن شرکت کننده با وجود راهنمایی غیرمستقیم محمدرضا گلزار شرکت کننده دومین نفر از اپلیکیشن برنده باش این هفته است که به نقطه امن اول میرسد از همسرش تشکر میکند و در ادامه از مسابقه شکست میخورد سوال مسابقه اینست خاستگاه ورزش رزمی هاپکیدو کدام کشور است چین ژاپن و کره جنوبی و اندونزی که از گزینه کمکی حضر استفاده میکند او بین چین و کره شک دارد که حضار به گزینه کره و چین رای برابر داده اند شرکت کننده چین را انتخاب میکند و گلزار با کمی شک و تردید میگه باشه انتخاب آخرتون هست و او میگه بعله این انتخاب آخر هست و از برنامه خداحافظی میکنه

 

(۴)

5
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>