کنایه سنگین رضا رفیع مجری تلویزیون به حسن روحانی | فیلم

[mono_ir_video id=”1071291″ qualities=”360,480″]

کنایه سنگین رضا رفیع مجری تلویزیون به حسن روحانی | فیلم

کنایه سنگین رضا رفیع مجری تلویزیون به حسن روحانی . رضا رفیع مجری تلویزیون میگه ابر نگاه کرد به پایینش و دید هیچ مسئولی نیست پس بارید!

(45)

46
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>