بی ام و سری 7 خودران، یک شبح را ترساند | فیلم

[mono_ir_video id=”1070109″ qualities=”360,480″]

بی ام و سری 7 خودران، یک شبح را ترساند | فیلم

بی ام و سری 7 خودران، یک شبح را ترساند . بی ام و در ویدیویی تبلیغاتی جدیدی که ساخته، به مخاطبان نشان میدهد خودروهای خودران بی ام و تنها به انسان ها و موجوداتی که نفس می کشند، واکنش نشان نمی دهند، بلکه به افراد، در دنیای پس از مرگ نیز واکنش نشان خواهند داد.

(61)

62
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>