صحبتهای احسان علیخانی درمورد صحبت نشدن از سیل در عصر جدید | فیلم

صحبتهای احسان علیخانی درمورد صحبت نشدن از سیل در عصر جدید | فیلم

صحبتهای احسان علیخانی درمورد صحبت نشدن از سیل در عصر جدید . احسان علیخانی میگوید قسمتهای پخش شده عصر جدید در نوروز از قبل ضبط شده بودند .

(۱۲۱)

122
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>