کنایه های قدیمی مهران مدیری به مسئولین غافلگیر شده ایران در سیل اخیر | فیلم

[mono_ir_video id=”1064031″ qualities=”360″]

کنایه های قدیمی مهران مدیری به مسئولین غافلگیر شده ایران در سیل اخیر | فیلم

کنایه های قدیمی مهران مدیری به مسئولین غافلگیر شده ایران در سیل اخیر . معمولا اینجوریه که مسئولین کشور غافلگیری رو به پیشگیری ترجیح میدن .

(143)

144
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>