واکنش استاد شفیعی کدکنی به رباعی نرگس کاظمی‌زاده | فیلم

واکنش استاد شفیعی کدکنی به رباعی نرگس کاظمی‌زاده | فیلم

واکنش استاد شفیعی کدکنی به رباعی نرگس کاظمی‌زاده رباعی نرگس کاظمی‌زاده برای استاد شفیعی کدکنی 🔸️خیام بخواب که کدکنی بیدار است و پاسخ جالب استاد: «تو شاعر خوبی هستی، منهای اینکه هی برای من شعر می‌گویی!» امروز اگر چه کوزه گر بیکار است نوشیدن می کنار جوی دشوار است خیام بخواب کدکنی بیدار است .. شفیعی کدکنی از سال ۱۳۴۸تا کنون استاد دانشگاه تهران است . بدیع‌الزمان فروزانفر زیر برگهٔ پیشنهاد استخدام وی نوشته بود «احترامی است به فضیلت او». شفیعی از جمله دوستان نزدیک مهدی اخوان ثالث، شاعر خراسانی، به‌شمار می‌رود و دلبستگی خود را به اشعار وی پنهان نمی‌کرد.

(۷)

8
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>