ربات هوشمند عجیب که به دژپسند وزیر اقتصاد دست داد و از او تشکر کرد | فیلم

[mono_ir_video id=”1050633″ qualities=”360,480,720,1080″]

ربات هوشمند عجیب که به دژپسند وزیر اقتصاد دست داد و از او تشکر کرد | فیلم

ربات هوشمند عجیب که به دژپسند وزیر اقتصاد دست داد و از او تشکر کرد امکان استفاده از کارت هوشمند ملی به جای کارت های بانکی اجرایی شد و می توان انواع خدمات بانکی را با این روش انجام داد.  به گفته مدیرعامل بانک ملی، در گام نخست امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در همه سرویس های ارایه شده در دستگاه های خودبانک و خوددریافت فراهم شده است و به زودی خدمات شعبه ای نیز قابل ارایه با کارت هوشمندملی فراهم می شود. مصرف کنندگان نهایی، تامین کنندگان کالا و تولیدکنندگان می توانند از این سامانه استفاده کنند. باید سیستم ها به گونه ای باشد که اجازه انحراف را ندهد، نه اینکه موسسات غیرمجاز فعالیت کنند و معلوم نشود دارایی مردم کجاست

(21)

22
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>