بالاخره سکوت کارگردان ممنوعه شکست ؛ بخدا از اسرائیل نیامدم | فیلم

[mono_ir_video id=”1044234″ qualities=”360,480,720,1080″]

بالاخره سکوت کارگردان ممنوعه شکست ؛ بخدا از اسرائیل نیامدم | فیلم

بالاخره سکوت کارگردان ممنوعه شکست ؛ بخدا از اسرائیل نیامدم امیر پورکیان از ماجرای شورایی که قدرتش از وزیر بیشتر بود❗️ گفت .. ?آقایان، نظام با یک سریال متزلزل نمی شود .. کسی نمیتونه منو مجبور بکاری کنه .. چی میشه چرا حرف خودشونو نقض میکنن بیایید سینما باید به دست اهلش سپرده بشه حرفهامونو در سینما بزنید و در خیابون ها نزنید . از چی میترسید با یه فیلم وضعیتی که ما داریم متزلزل نمیشه . من نمیدونم واقعا هنوز فیلم تموم نشده بمن میگن نژاد پرست . ضربه اصلی رو خودم زدم

(32)

33
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>