انگلیسی و فرانسه حرف زدن بایرام در خندوانه : ترکیدن از خنده | فیلم

انگلیسی و فرانسه حرف زدن بایرام در خندوانه : ترکیدن از خنده | فیلم

انگلیسی و فرانسه حرف زدن بایرام در خندوانه : ترکیدن از خنده نیما شعبان نژاد در خندوانه به رامبد جوان مراجعه میکنه و میخواهم که منو استخدام کنی من زبان خارجه هم بلدم رامبد میگه کمی انگلیسی صحبت کن ببینم .. اون شرو عمیکنه الفاظ و کلمات عجیب و غریب و خنده دار میگه ایتالیایی هم بلدم و کلمات و حرکات خنده دار میگه همه میخندن و رامبد جوان تعجب میکنه اسپانیایی و چینی هم صحبت میکنه و همه روده بر میشن از خنده و رامبد جوان میگه این شیرین کاری تو به درد یک شرکت بزرگ نمیخوره  و برای خندوانه اومدن خوبه .. میه خو برای هر شرکتی که تو صلاح میدونی معرفی کن

(۹۳)

94
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>