محمدرضا گلزار : روی یه گزینه که شک نمیکنن رو دو تا شک میکنن | فیلم

[mono_ir_video id=”1038588″ qualities=”360,480,720,1080″]

محمدرضا گلزار : روی یه گزینه که شک نمیکنن رو دو تا شک میکنن | فیلم

محمدرضا گلزار : روی یه گزینه که شک نمیکنن رو دو تا شک میکنن استرس بالای خانم شرکت کننده در برنده باش خانم شرکت کننده به همراه همسرش به برنامه آمده است و از شهر مشهد شرکت کرده او خیلی استرس داره و برای پاسخ دادن به سوال از تماس تلفنی استفاده میکنه ارتفاع تور در بازی تنیس روی میز چقدر است ..10 سانتیمتر .. 15 سانتیمتر .. 20 سانتی متر .. و 25 سانتیمتر .. تماس تلفنی برای او نتیجه ایی نداره و میخاد که از 50 .. 50 استفاده کنه .. دو گزینه غلط رو حذف میکنن اما باز شک داره و میگه روی یه گزینه شک دارم گلزار میگه رو دو تا گزینه شک میکنن نه روی یه گزینه و گزینه صحیح رو که 15 سانتی متر است با کمک گلزار انتخاب میکنه

(85)

86
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>