محمدرضا گلزار : روی یه گزینه که شک نمیکنن رو دو تا شک میکنن | فیلم

محمدرضا گلزار : روی یه گزینه که شک نمیکنن رو دو تا شک میکنن | فیلم

محمدرضا گلزار : روی یه گزینه که شک نمیکنن رو دو تا شک میکنن استرس بالای خانم شرکت کننده در برنده باش خانم شرکت کننده به همراه همسرش به برنامه آمده است و از شهر مشهد شرکت کرده او خیلی استرس داره و برای پاسخ دادن به سوال از تماس تلفنی استفاده میکنه ارتفاع تور در بازی تنیس روی میز چقدر است ..۱۰ سانتیمتر .. ۱۵ سانتیمتر .. ۲۰ سانتی متر .. و ۲۵ سانتیمتر .. تماس تلفنی برای او نتیجه ایی نداره و میخاد که از ۵۰ .. ۵۰ استفاده کنه .. دو گزینه غلط رو حذف میکنن اما باز شک داره و میگه روی یه گزینه شک دارم گلزار میگه رو دو تا گزینه شک میکنن نه روی یه گزینه و گزینه صحیح رو که ۱۵ سانتی متر است با کمک گلزار انتخاب میکنه

(۶۰)

61
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>