کمک محمدرضا گلزار به خانم شرکت کننده : دو تا گزینه دیگه بیشتر نمونده | فیلم

کمک محمدرضا گلزار به خانم شرکت کننده : دو تا گزینه دیگه بیشتر نمونده | فیلم

کمک محمدرضا گلزار به خانم شرکت کننده : دو تا گزینه دیگه بیشتر نمونده خانم شرکت کننده ب همراه همسرش در برنده باش شرکت کرده است سوال مسابقه اینست کدام کلمه از نظر املایی غلط است و او گزینه اول خنکای مطبوع بهار رو انتخاب میکنه گلزار میپرسه این کجاش غلطه ؟ و میگه نمیدونم شایدم گزینه سه صحن حوض خانه ها باشه و گلزار میگه این چیش غلط .. دو تا دیگه مونده اونا رو هم بگو تا کمکت کنم.. و در نهایت بین دو گزینه شک یکنه گزینه اشتباه ذغال سنگ سمنان است که با کمک گلزار گزینه درست رو انتخاب میکنه این شرکت کننده در نهایت با ۵ میلیون از برنامه خدا حا فظی میکنه

(۱۲۷)

128
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>