وقتی محمدرضا گلزار سعی در منصرف کردن شرکت کننده برنده باش میکنه | فیلم

وقتی محمدرضا گلزار سعی در منصرف کردن شرکت کننده برنده باش میکنه | فیلم

وقتی محمدرضا گلزار سعی در منصرف کردن شرکت کننده برنده باش میکنه  : دوست ندارم پشیمونی در چهرت ببینم شرکت کننده با اعتماد بنفس بالا است او به نقطه امن دوم رسیده است و برنده ۱۵ میلیون شده است سوال بعدی رو گلزار میپرسه رود اردن به کجا میریزد دریای مدیترانه ، بحرالمیت ، دریای عرب ، دریای اژه .. و او که گزینه کمکی ندارد خودش سریع پاسخ درست رو انتخاب میکنه و میگه گزینه دو رو بحرالمیت رو انتخاب میکنم .. و گلزار از او میخواد که دیگه ادامه نده میگه سوال بعدی سخت هست و بهتر ادامه ندی دوست ندارم پشیمونی رو تو چهرت ببینم شما هنوز جوونی

(۵۳)

54
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>