مسیر تبدیل شدن یک سلول به نوزاد سمندر | فیلم

مسیر تبدیل شدن یک سلول به نوزاد سمندر | فیلم

مسیر تبدیل شدن یک سلول به نوزاد سمندر«یان ون ایکه» فیلمساز هلندی ویدیوی کوتاهی از فرآیند تبدیل یک سلول به نوزاد سمندر تهیه کرده که مراحل رشد سه هفته ای این دوزیست را در شش دقیقه به تصویر می کشد.

(۷۱)

72
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>