پاسخ علی انصاریان به اظهارات بهداد سلیمی در خصوص ملی پوشان تیم ملی فوتبال | فیلم

پاسخ علی انصاریان به اظهارات بهداد سلیمی در خصوص ملی پوشان تیم ملی فوتبال | فیلم

پاسخ علی انصاریان به اظهارات بهداد سلیمی در خصوص ملی پوشان تیم ملی فوتبال بهداد جان صحبت های خوبی نشده بود ما با گریه های تو گریه کردیم وقتی قهرمانی تو رو که میدیدیم خوشحال میشدیم جایی که مقام نیاوردی میگفتیم با آمپول و با درد رفت مسابقه داد و وزنه زد تا پرچم کشورمون رو بالا ببره وقتی جایی مقام نیاوردی اسم غیرت نیاوردیم ازت ممنونم یخورده عجله کردی خوب نیست در مرود تو که قهرمان کشورمون بودی صحبتی بکنم نمیگم پهلوان چون من پهلوان رو آقا تختی میدونم و پدرم میدونم .. افتخار میکنم پدرم کارگر بوده و وقتی بهش دست میدادم حس میکردم یه کوه پشتم هست

(۱۵)

16
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>