رضا رشیدپور در جواب سایپا گفت تهدید سایپا یا مرگ | فیلم

[mono_ir_video id=”1014291″ qualities=”360,480,720,1080″]

رضا رشیدپور در جواب سایپا گفت تهدید سایپا یا مرگ | فیلم

رضا رشیدپور در جواب سایپا گفت تهدید سایپا یا مرگ . سایپا تهدید کرده که اگر اجازه گرون شدن ماشینهاش رو ندن کارخونه رو تعطیل میکنه و خیلیها بیکار میشن, این کارخونه سالهاست که برای مردم تهدید به مرگ محسوب میشه .

(57)

58
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>