به نظر بعضیا علی ضیا لوسه | فیلم

به نظر بعضیا علی ضیا لوسه | فیلم

به نظر بعضیا علی ضیا لوسه . واقعا علی ضیا لوس نیست, به مشکلات مردم و جامعه میپردازه , فقط خودش گفته لوس مامانشه که خیلیها هستند .

(۹۴)

95
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>