بین علی ضیا و احسان علیخانی کدوم طرفدار بیشتر دارن | فیلم

بین علی ضیا و احسان علیخانی کدوم طرفدار بیشتر دارن | فیلم

بین علی ضیا و احسان علیخانی کدوم طرفدار بیشتر دارن . علی ضیا و احسان علیخانی هر کدوم طرفداران خاص خودشون رو دارند , احسان علیخانی اجرای ویژه ای داره ولی کمی یکنواخت شده .

(۴۸۶)

487
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>