معاون گردشگری گفته تحریم ها سفر به ایرانو ارزون کردن | فیلم

معاون گردشگری گفته تحریم ها سفر به ایرانو ارزون کردن | فیلم

معاون گردشگری گفته تحریم ها سفر به ایرانو ارزون کردن . کم ارزش شدن پول ایران به نفع گردشگران خارجی شده, با مقدار پول مشابه از امکانات بیشتری توی ایران میتونن استفاده کنن .

(۱۰)

11
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>