طعنه سنگین جهانگیری به احمدی نژاد در مورد سردار سلیمانی | فیلم

[mono_ir_video id=”1009782″ qualities=”360,480″]

طعنه سنگین جهانگیری به احمدی نژاد در مورد سردار سلیمانی | فیلم

طعنه سنگین جهانگیری به احمدی نژاد در مورد سردار سلیمانیاسحاق جهانگیری در مجمع ملی جوانان و در پی نامه عجیب احمدی نژاد به سردار سلیمانی، طعنه سنگینی به رییس دولت های نهم و دهم زد.

(63)

64
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>