افشای راز ۲۰ساله نیما نکیسا گلر سابق تیم ملی با چاشنی انتقاد | فیلم

افشای راز ۲۰ساله نیما نکیسا گلر سابق تیم ملی با چاشنی انتقاد | فیلم

افشای راز ۲۰ساله نیما نکیسا گلر سابق تیم ملی با چاشنی انتقاد و بازجویی علی انصاریان روی آنتن تلویزیون نیما نکیسا در برنامه زنده تلویزیونی علی انصاریان حضور یافت او گفت چرا کسی که دارهاستعدادش فوران میشه یهو خاموش میشه و درپوش سرش میذارن چندین نفر اینطور هستند ولی من نمیتونم اسمشو بیارم احمدرضا عابدزاده در بازی مصدوم نبوده ولی میخاستن که بازی های اول را من بازی کنم شرایط بازی ایران  و امریکا چون حساس بود اگر یکنفر داره متبلور میشه نذاریم به حساب چیزهای دیگه آیا واقعا انگشت عابدزاده تو جام جهانی ۱۹۹۸ شکسته بود که نکیسا توی دروازه وایستاد؟

(۱۰۲)

103
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>