به نوازندگانی خیابانی رشت حمله شد | فیلم

[mono_ir_video id=”1009774″ qualities=”360,480,720,1080″]

به نوازندگانی خیابانی رشت حمله شد | فیلم

به نوازندگانی خیابانی رشت حمله شد . تو زشت فردی جوونایی که در حال آهنگ زدن بودن و گویا خبر نداشتن شب شهادت هست رو از پشت صندلی میندازه پایین .

(18)

19
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>