محمدرضا گلزار : قدم زدن تو بارون رو دوست دارم چون کسی نمیتونه اشکهامو ببینه | فیلم

[mono_ir_video id=”1006636″ qualities=”360,480,720,1080″]

محمدرضا گلزار : قدم زدن تو بارون رو دوست دارم چون کسی نمیتونه اشکهامو ببینه | فیلم

محمدرضا گلزار : قدم زدن تو بارون رو دوست دارم چون کسی نمیتونه اشکهامو ببینه محمدرضا گلزار مجری برنامه برنده باش که شبهای پنج شنبه و جمعه از شبکه سوم سیما پخش میشود در قسمتهایی از برنامه برنده باش سخنان بزرگان رو میخونه اون میگه من قدم زدن تو بارون رو دوست دارم چون کسی نمیتونه اشکهامو ببینه بدترین روز از زندگی اون زندگی هست که ما نخندیم چارلی چاپلین میگه  پس از کلی فقر به شهرت و ثروت رسیدم میشه مقام خرید اما احترام نه.. میشه دارو خرید اما سلامتی نه.. میشه رخت خواب خرید اما خواب راحت نمیشه .. ارزش انسانها به دارایی اونها نیست بلکه به معرفت اونهاست

(684)

685
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>