خوانندگی برزو ارجمند در برنامه فرمول یک | فیلم

خوانندگی برزو ارجمند در برنامه فرمول یک | فیلم

خوانندگی برزو ارجمند در برنامه فرمول یک برزو ارجمند مهمان برنامه فرمول یک بود که خاطراتی از مرحوم خسرو شکیبایی رو بیان کرد زمانی گذشته سر ضبط یک فیلم بهمراه او و پدرم بودیم که من تمرین سوارکاری میکردم هر شب سه شب خسرو شکیبایی و پدرم مینشستیم ساز میزدیم یک صبحش ترانه ایی به من داد و گفت این رو برای همسرم گفتم ولی من ساختمش و خوندمش اون ترانه اینطوری بود آفتابی تو درآ قصد شکفتن داره دل از معمای چشات گفتن و گفتن داره دل مثل سنگم باشه دل از تو شکستن داره گل باغ باغبونم دل بی تو بی نام و نشونم مثل خون توی رگامی

(۹۹)

100
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>