دستور معاون صدای سازمان صدا و سیما به برنامه‌سازان کودک | فیلم

[mono_ir_video id=”1002208″ qualities=”360,480,720,1080″]

دستور معاون صدای سازمان صدا و سیما به برنامه‌سازان کودک | فیلم

دستور معاون صدای سازمان صدا و سیما به برنامه‌سازان کودک پس از موفقیت وزارت ارتباطات در بحث کودک و اینترنت کسانی که در این حوزه تخصص و مسئولیتی ندارن پاشون رو بکشن بیرون چه دستگاه ها و سازمان ها و چه افراد .. هر روز احساس میکنیم بنگاه های تجاری وارد حوزه کودک و محتوا میشوند حتی دستگاه هایی حق ندارن وارد حوزه محتوای کودک شوند مجموعه ایی که احساس میکنند کودک قلک است به دنبال پول دراوردن از حوزه کودک است شما باید اعتراض کنید بخاطر اینکه اونها پهنای باند و اینترنت در اختیار دارند نباید سو استفاده شود حوزه ها بفکر پول دراوردن از بخش کودک هستن برای نمونه پیام های بازرگانی

(22)

23
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>