تیکه علی انصاریان به نماینده سراوان : ویدئو من نه تقطیع شده بود نه فوتوشاپ | فیلم

تیکه علی انصاریان به نماینده سراوان : ویدئو من نه تقطیع شده بود نه فوتوشاپ | فیلم

تیکه علی انصاریان به نماینده سراوان : ویدئو من نه تقطیع شده بود نه فوتوشاپ تیکه های علی انصاریان به نماینده سراوان : ویدئو من  نه تقطیع شده بود نه فوتوشاپ ، جرات داشتم عذر خواهی کردم !! درباره حواشی که برنامه دیشب من داشت و حرفهایی که در فضایمجازی شنیدممیخوام بگممن فیلمی که پخش شد هیچ بهانه ایی ندارم و نمیخوام باعث بشه که حواشی براش درست بشه اصلا قصد این نبود که کسی برنجه دوستان افغان ناراحت بشه جراتشو دارم که اگه دلخوری بوده از همه افغان عذرخواهی میکنم و حرفی که زدم فقط در جواب گزارشگر افغان بود که مسیر رو اشتباه رفته بودن

(۱۱)

12
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>