گزارش ویژه مجید بهره مند از رفیق جهان پهلوان تختی در قاب تهران بیست | فیلم

گزارش ویژه مجید بهره مند از رفیق جهان پهلوان تختی در قاب تهران بیست | فیلم

گزارش ویژه مجید بهره مند از رفیق جهان پهلوان تختی در قاب تهران بیست گزارش ویژه مجید بهره مند از رقیب، رفیق و همدوره ای جهان پهلوان تختی در قاب ” تهران بیست ” … اومدیم جایی که یکی از هم دوره ایی های مرحوم تختی هستند خیرالله عبیدی .. کشتی هایی که میگرفتم با کشتی برابر بود خیلی قوی و محکم بود تو دنیا بی نظیر بود میگفت به مردم میرسی سرتو تکون بده چون اینا به ما احترام میذارن ورزش رو دوست دارند ما مال مردم هستیم .. گفتم هفت بار با تو کشتی گرفتم ایندفعه اینقدر آماده ام که برای تو خطرناکه گفت شما کشتی رو بذار کنار رفاقت مهم تره بعد دیگه با هم دوست شدیم مردم تختی رو خیلی میپسندن واسه کشتی اش واسه اخلاقش واسه راه رفتن واسه مرامش

(۱۱)

12
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>