فیلم مربوط به شکنجه دختر ۱۵ساله توسط پسر سیرجانی در اخبار بیست و سی | فیلم

فیلم مربوط به شکنجه دختر ۱۵ساله توسط پسر سیرجانی در اخبار بیست و سی | فیلم

فیلم مربوط به شکنجه دختر ۱۵ساله توسط پسر سیرجانی در اخبار بیست و سی دختر ۱۵ ساله ایی که از فالور های امیر ۲۱ ساله است به خاطر این که به پسر و دوست دخترش فحش میدهد پسر نقشه ای میریزد و طرح دوستی با او میریزد و او را به خانه باغ در سیرجان میکشاند و او را کتک کاری و شنجه میکند فیلم را در اینستاگرامش در فضای مجازی میگذارد و این فیلم لحظه به لحظه در بین افراد پخش میشود و فالوور امیر به ۲۰ و خورده ایی هزار میرسد یک نسخه به پلیس فتا میرسدو موضوع را پیگیری میکند و در عرض چند ساعت موضوع را پیگیری میکند و پسر و دیگر عوامل را دستگیر میکند … فضای مجازی خیلی هم مجازی نیست

(۶۲)

63
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>