دیالوگ جالب مینا وحید و محمد صادق ملک : ریخت که نداری ماشالله به نازت | فیلم

دیالوگ جالب مینا وحید و محمد صادق ملک : ریخت که نداری ماشالله به نازت | فیلم

دیالوگ جالب مینا وحید و محمد صادق ملک : ریخت که نداری ماشالله به نازت گودرز میگه دست منو باز کن جواهر خانم جواهر میگه ضعیفه ها اونقدر که فکر میکنی نادون نیستن

(۹۵)

96
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>