اجرای زنده بابک مافی در برنامه فرمول یک | فیلم

اجرای زنده بابک مافی در برنامه فرمول یک | فیلم

اجرای زنده بابک مافی در برنامه فرمول یک حواسم نیست باز خوندم واسه تو همونجوری هنوز موندم واسه تو میمیرم بگی به من احساستو میمیرم حواسم نیست شدی همه کس من
حواسم نیست تویی دلواپس من

(199)

200
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>