آمریکا را درست بشناسید | فیلم

آمریکا را درست بشناسید | فیلم

آمریکا را درست بشناسید . حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با خانواده شهدا: ملّت ایران اگر میخواهد آمریکا را و استکبار را درست بشناسد، نگاه کند به امروز، به کارهای این رئیس جمهور و دولتمردان کنونی آمریکا؛ همه شان همین جور هستند.

(۴)

5
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>