شوخي مهران غفوريان در برنامه زنده با عمل لگنش | فیلم

[mono_ir_video id=”995661″ qualities=”360,480,720,1080″]

شوخي مهران غفوريان در برنامه زنده با عمل لگنش | فیلم

شوخي مهران غفوريان در برنامه زنده با عمل لگنش میگن برو از اول بیا .. انداز یه سلاح پر کرد وقتی میرم فرودگاه پر بدنم فلز هست نه اینجا نیست لگن هست آناتومی غلطی داره شما ازینجا بگو

 

(140)

141
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>