شوخی جالب جناب خان با محمدرضا احمدی و اینچئون رفتنش | فیلم

شوخی جالب جناب خان با محمدرضا احمدی و اینچئون رفتنش | فیلم

شوخی جالب جناب خان با محمدرضا احمدی و اینچئون رفتنش 🔶محمدرضا که اینچئون بود من رفته بودم “این چه این”، بهنامم اینچنین بود! بنظرم همه باید به آنچان برن شهر خیلی قشنگی است

(۱۵)

16
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>