ژاله صامتی در خندوانه : من بسیار آدم خجالتی هستم | فیلم

ژاله صامتی در خندوانه : من بسیار آدم خجالتی هستم | فیلم

ژاله صامتی در خندوانه : من بسیار آدم خجالتی هستم ولی چون قلبی وارد جمعی میشم احساس خوبی دارم و آخرین کسی که به همه چی شک میکنه منم باید اعتماد بنفس رو بالا ببریم

(۲۲)

23
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>