واکنش مسعود فراستی به توهین مجری | فیلم

[mono_ir_video id=”989968″ qualities=”360,480,720,1080″]

واکنش مسعود فراستی به توهین مجری | فیلم

واکنش مسعود فراستی به توهین مجری . شعور خودش رو گفته بود که شعور کمیه ، فکر میکرد من تحت فشارم ، من ضعیف کش نیستم ، نامردی رو میفهمم .

(73)

74
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>