وقتی جناب خان شیرازی میشه | فیلم

وقتی جناب خان شیرازی میشه | فیلم

وقتی جناب خان شیرازی میشه . رامبد جوان : لهجه شیرازی رو بچه ها یاد گرفتم ؟ سعید آقاخانی : نه فقط مادر خانم شیرازی صحبت میکنه ، جناب خان : ولی لهجه شیرازی خیلی شیرینه .

(۲۳)

24
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>