خنده ی تماشاچیان به تعجب محمدرضا گلزار در مسابقه برنده باش | فیلم

[mono_ir_video id=”982325″ qualities=”360,480,720,1080″]

خنده ی تماشاچیان به تعجب محمدرضا گلزار در مسابقه برنده باش | فیلم

خنده ی تماشاچیان به تعجب محمدرضا گلزار در مسابقه برنده باش . وقتی محمدرضا گلزار با تعجب جواب های سوال “دارحلقه پارالل و خرک از ابزارهای کدام رشته ورزشی میباشد؟ ” رو میخونه و همه رو به خنده می اندازه .

(115)

116
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>