خاطره ی خداداد عزیزی از غزال تیزپای آسیا | فیلم

[mono_ir_video id=”982328″ qualities=”360,480,720,1080″]

خاطره ی خداداد عزیزی از غزال تیزپای آسیا | فیلم

خاطره ی خداداد عزیزی از غزال تیزپای آسیا . الان شما رو خداداد صدا کنم یا غزاله؟ چون همه شما رو تیزپا صدا میکنن ، جناب خان قضیه غزال رو گفت من یک خاطره براتون بگم از غزال .

(50)

51
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>