بیست و سی : شماره معکوس قیمت ها در بازار ارز و طلا | فیلم

[mono_ir_video id=”980395″ qualities=”360,480,720,1080″]

بیست و سی : شماره معکوس قیمت ها در بازار ارز و طلا | فیلم

بیست و سی : شماره معکوس قیمت ها در بازار ارز و طلا از 13 هزار و خورده ایی به یازده هزار و هشتصد خریدار خیلی کم شده و فروشنده بیشتر هست. قیمت سکه به پایین ترین حد خودش در چند ماه گذشته رسید

(6)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>