صحبت های حسن روحانی در خصوص حضور خانم ها در استادیوم | فیلم

[mono_ir_video id=”980065″ qualities=”360,480,720,1080″]

صحبت های حسن روحانی در خصوص حضور خانم ها در استادیوم | فیلم

صحبت های حسن روحانی در خصوص حضور خانم ها در استادیوم . ما اگر بتونیم در مردم امید رو زیاد کنیم ، حالا برخی از این امید و نشاط ها خرجی هم نداره ، یک بخشی از استادیوم رو بدیم به خانم ها نه خرجی داره و نه اشکالی داره .

(54)

55
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>