وحید خسروی در فرمول یک : فضا رو خیلی خودمانی و صمیمی کردیم | فیلم

[mono_ir_video id=”977851″ qualities=”360,480,720,1080″]

وحید خسروی در فرمول یک : فضا رو خیلی خودمانی و صمیمی کردیم | فیلم

وحید خسروی در فرمول یک : فضا رو خیلی خودمانی و صمیمی کردیم با ماشین میرفتیم زیراندازمو پهن میکردم مهم این بود برنامه اجرا بشه یه عروسک دومتر و نیمی به مناسبت سال نو ساختیم و در سر پل ذهاب برای بچه ها برنامه اجرا کردیم

(13)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>