پیام مقام معظم رهبری در پی در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی | فیلم

پیام مقام معظم رهبری در پی در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

پیام مقام معظم رهبری در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی .

ایشان زحمات و فعالیت های هاشمی رفسنجانی را متذکر شدند.

این مبارز قدیمی , در دفاع مقدس و دوران ریاست شورای مصلحت نظام و غیره بسیار مثمر ثمر بوده و خدمت کرده اند.

مقام معظم رهبری در ادامه می فرمایند : بعد از فقدان هاشمی ,کس دیگری را نمی شناسم که تجربه مشترک و نیز دراز مدت در این نشیب و فرازهای تاریخ ساز داشته باشد .

این مبارز کهنسال , با کوله باری از تجربه از کنار ما رفت و همه مسلمین را سیاه پوش کرد.

این سرنوشت همه مسوولین اسلامی است .

ایشان به همسر و فرزندان و برادران و بازماندگان پیام تسلیت می فرستن .

۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۵٫

با مروری بر سخنان رهبرمعظم انقلاب میتوان تعابیر بینظیری را در تعریف و تمجید از شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی مشاهده کرد.

چه هنگامیکه از او در قامت رئیسجمهور تعریف میکنند و چه هنگامیکه از او بهعنوان یک فرد انقلابی دفاع میکنند.

اما حفظ و پاسداری از اصول انقلاب و راه امامخمینی برای آیتالله خامنهای مهمتر از هر چیزی است و بنابراین اگر مرزبندی و اعلام مخالفتی با جریانی یا شخصیتی میکنند، آنجایی است که برای نقض این اصول احساس خطر کنند.

 نگاهی به مواضع و عملکرد هاشمی رفسنجانی و مواضع رهبری طی ۱۰ سال اخیر نشان میدهد همانطور که رهبرانقلاب گفتهاند هاشمی در سهزمینه « مسائل خارجی، نحوه اجرای عدالت و برخی مسائل فرهنگی» دیدگاههای متفاوتی دارد.

در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>