درمان بی‌خوابی از زبان حکیم حسین خیراندیش | فیلم

درمان بی‌خوابی از زبان حکیم حسین خیراندیش | فیلم

درمان بی‌خوابی از زبان حکیم حسین خیراندیش این رو باید با خوردن شنبلیله درمان کرد بی خوابی ناشی از ضعف رو با برس سر هم میتوان درمان کرد شبی ده یا ۱۵ دقیقه کل سر رو به سمت گردن برس بکشید

(۲۶۵)

266
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>