آن ماری سلامه بازیگر لبنانی سریال حوالی پاییز و ماجرای تجاوز از زبان خودش | فیلم

آن ماری سلامه بازیگر لبنانی سریال حوالی پاییز و ماجرای تجاوز از زبان خودش | فیلم

آن ماری سلامه بازیگر لبنانی سریال حوالی پاییز و ماجرای تجاوز از زبان خودش او میگوید در سال گذشته وقتی در خانه ام از خواب بیدار شدم او را در اتاقم دیدم داد زدم و امیدوار بودم همسایگان به کمکم بیایند اما کسی نبود او را به سمت در ورودی هول دادم اما

(۵۹)

60
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>