توصیه مجری طنز ویدئو چک به ورزشگاه نرفتن روحانی برای بازی پرسپولیس | فیلم

توصیه مجری طنز ویدئو چک به ورزشگاه نرفتن روحانی برای بازی پرسپولیس | فیلم

توصیه مجری طنز ویدئو چک به ورزشگاه نرفتن روحانی برای بازی پرسپولیس ممکنه تماشاچی‌ها انتقاداتی که به فعالیت‌هاتون دارن رو به زبان حاکم بر ورزشگاه بهتون بگن 😂 داشتیم رئیس جمهور اومده بازی رو باختیم

(۲)

3
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>