بیست و سی : رونق تخلیه و بارگیری کالا در بندر آبادان | فیلم

بیست و سی : رونق تخلیه و بارگیری کالا در بندر آبادان | فیلم

بیست و سی : رونق تخلیه و بارگیری کالا در بندر آبادان کشتی های پهلو گرفته در بندر آبادان رونق تخلیه و بارگیری را نشان میدهد صادرات ما انواع صیفی جات و صنایع دستی است و کالاهای وارداتی کالاهای اساسی است

(۲۰)

21
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>