معرفی هشتک مربوط به گزارش آلودگی هوا در حالا خورشید | فیلم

معرفی هشتک مربوط به گزارش آلودگی هوا در حالا خورشید | فیلم

معرفی هشتک مربوط به گزارش آلودگی هوا در حالا خورشید رئیس بخش معاینه فنی گفت برای اینکه مردم به ما بتونن کمک کنن هر کسی هر جایی دود دید فیلمش رو با این هشتک منتشر کنه تا ما بررسی کنیم

(۸)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>